18.3 | Literatuur en Instituties

Main Articles

Frank de Glas | The Role of the Editor in the Fiction Publishing Branch: Towards the institutional analysis of a profession

Dorothee Verhaasdonk | Een bekroning draagt nauwelijks bij tot het succes van een film of boek

Hugo Verhaasdonk | Variatie in expertise bij een institutionele classificatie: Determinanten van het winnen van de P.C. Hooftprijs

Canon

Harald Hendrix | Lichaam, dood en duivel bij Mario Praz

Review

Kristian Haesendonck | Tasten achter het scherm van de realiteit

Published
Categorised as Issue