25.2 | Joost de Bloois

“Laten we proberen communist te zijn zoals Mallarmé”: Alain Badiou over politiek, kunst en poëzie

Abstract

De Franse filosoof Alain Badiou is een uitgesproken politiek denker. Hij plaatst zijn filosofie onder de conditie van de radicaalemancipatoire politiek die hij, nog altijd, de naam ‘communisme’ geeft. In zijn essay over Badiou’s
kunstheorie laat Joost de Bloois zien dat vanuit Badiou’s pleidooi voor een nieuw communisme in de kunst de (verborgen) aannames en impasses blootgelegd kunnen worden van het huidige debat over de politieke betekenis van kunst, in het bijzonder de poëzie.